Goal - Action - Data Journeys

Správné věci ve správný čas. Jednoduše.

MÁTE MNOHO DAT,
ALE UŽITEK Z NICH JE MALÝ?

 1. OBJEVUJTE cesty "jak data využívat pro akce vedoucí k cílům".

 2. AUTOMATIZUJTE tyto cesty.

 3. ROZVÍJEJTE tyto cesty, měřte výsledky a učte se z nich.

Příklad: B2B Prodej

 • Představte si, že jste obchodní ředitel v B2B odvětví.

 • A máte v hlavě mnoho otázek.

 • Jak na ně najít odpovědi?

 • Jak zajistit ty správné akce z nich vyplývají, ve správný čas a se správnou prioritou?

1. Objevujte cesty

"Jak data využívat pro akce vedoucí k cílům".

 • Žádný report nikdy nevydělal ani korunu, až akce ano.

 • Výsledkem analýzy dat proto nejsou reporty, ale až akce vedoucí k cílům.

 • Cesty "Jak data využívat pro akce vedoucí k cílům" lze efektivně zachytit, sdílet a využívat napříč celým týmem na tzv. Mapách růstu.

Příklad: B2B Prodej

 • Obdobných GAD cest můžeme vymyslet desítky či stovky....

 • Lze si je psát na lístky po flip chartech či zdech.

 • Lze si je zaznamenávat různých grafických programech v online podobě.

 • GAD Wizard vám umožní GAD cesty na Mapách růstu zaznamenávat, sdílet a nabízet k užití s minimální bariérou.

2. Automatizujte tyto cesty

Vytvořte z dat akce. Jednoduše.

 • GAD cest mezi cíli, akcemi a daty si můžete definovat desítky či stovky.

 • Jak ale zajistit realizaci akcí tj. rozdělení úkolů správným lidem, ve správný čas a se správnou prioritou?

 • GAD Wizard se napojí na vaše reportingové a provozsystémy. Na základě popsaných GAD cest se z výsledků reportů rozdělí odpovídající úkoly těm správným lidem přes provozní systémy. S odpovídající prioritou. Bez doteku lidské ruky. Neúnavně. Konzistentně.

Příklad: B2B Prodej

1. Krok - Návrh reportu

 • Shodneme se v týmu, co znamená "Významný zákazník". Může to být zákazník, který za určité období či celkem od nás koupil alespoň X, 20% zákazníků, kteří přinesli 80% výnosů či zisku apod. Stejně tak se domluvíme, co znamená "Odcházející zákazník". Mohou to být zákazníci, kteří nás použili před Y dny, týdny či měsíci, klesla jejich spotřeba o Z to záleží na našem oboru podnikání.

 • Připravíme report s potřebnými data, které dokáží vybrat příslušné zákazníky např. v MS Power BI či obdobném nástroji.

2. Krok - Návrh úkolu

 • Shodneme se v týmu, jaké úkoly mají v dané situaci smysl a kdy, kdo, jak je má vykonávat.

 • Budeme identifikovat příslušné zákazníky každý týden či měsíc? Chceme je opečovat okamžitě, jakmile se o dané situaci dozvíme?

 • Bude odpovědný za tento typů úkolů obchodníci, zákaznická podpora nebo někdo jiný?

 • Budeme úkoly posílat mailem anebo chceme přiřadit úkol přímo do našeho CRM systému?

3. Krok - Návrh automatizace

 • V GAD Wizardu založíme nové pravidlo a v něm nastavíme:

 • jak report vybírá významné odcházející zákazníky a kdy se spouští,

 • jak se přiřazují odpovědní obchodníci k zákazníkům,

 • jakou prioritu má toto pravidlo vůči jiným pravidlům pro jiné činnosti obchodníka,

 • kam a jak často budou předány odpovídající úkoly.

 • Systém na analýzu dat již máte. Produkční systém pro předávání úkolů již také máte. Doplní se GAD Wizard jako chybějící kostička.

 • Jakmile je GAD Wizard nasazen, už vaše IT nebudete potřebovat. GAD cesty si můžete zadávat a vylepšovat sami ;-).

3. Rozvíjete tyto cesty

Měřte výsledky a učte se z nich.

Pokud chceme cokoliv vylepšovat, musíme to nejprve měřit.

V případě úkolů rozdaných dle cest to znamená měřit 3 různé fáze jejich zpracování:

 1. Byl navržený úkol smysluplný pro jeho vykonavatele. Ano / Ne / Proč?

 2. Byl navržený úkol vykonán a s jakou zpětnou vazbou?

 3. Podařilo se naplnit účel, smysl, cíl úkolu?

Pokud vyhodnocujeme systematicky vykonání úkolů, můžeme upravovat odpovídající cesty.

Příklad: B2B Prodej

Kolik významných zákazníků se po provedení úkolu přesunulo z Odcházející do Užívajících a byl tak podpořen cíl tj. růst prodejů?

 • Nejenom že něco uděláte, ale "dokopete se" i k tomu, změřit výsledky.

 • Podle toho pak můžeme smysluplnost GAD cest vydodnotit a buď cesty pohřbít nebo je naopak začlenit do jako opakované akivity do vašich procesů,

 • GAD Wizard vám poskytuje pohledy , které vám vykonání úkolů plynoucích z GAD cest umožní udělat efektivně.

Nastavte správné prostředí

Spojení těch správných lidí je předpokladem úspěchu... jako obvykle.

 • Pokud chcete využít potenciálu G-A-D cest, budete potřebovat v jednom týmu namixovat lidi se zcela odlišnými přístupy k životu.

 • Dělači rádi dělají. Dataři se rádi hrabou v datech. Nemají rádi a nechtějí dělat práci toho druhého.

 • Naštěstí už víme jak spojit "oheň s vodou" díky agilnímu konceptu.

Bonus - Buďte připraveni na budoucnost

Nechte vylepšovat vaše GAD cesty umělou inteligenci

Ano, tohle je trochu vizionářské... ;-).

 1. Nejprve stručná úvaha. Algoritmy umělé inteligence při tréninku nachází vzory mezi testovacími vstupy a klasifikovanými výstupy. A pak jsou schopny tento vzor uplatnit na nových vstupech a odhadnout výstup. Pokud jim dáme k dispozici tisíc fotek kočiček a pejsků a řekneme jim, na které je co, u dalších fotek už jsou schopny zvířátko s vysokou mírou pravděpodobnosti určit.

 2. A teď si představte, že algoritmy AI jsou trénovány místo "fotek kočiček a pejsků" na vstupní trojici <cíl, aktuální stav dat, návrh akce>. a zpětnou vazbou pro tréning místo "Je to kočička / pejsek / něco jiného" nebo ohodnocení příspěvků, partnerů, pracovních nabídek na Tinderu, Monsteru či Facebooku je <výsledek akce úspěch/neúspěch> .

 3. Hodnocení výsledků přitom dělají všichni ve firmě. Nebo milióny uživatelů cloudové služby v různých firmách po celém světě. Což už je objem rozhodnutí, na kterých se lze něco o světě učit. Po nějaké době pak umí AI algoritmy doporučovat smysluplné akce či alespoň hypotézy k úvaze či prověření o možných akcích na základě stavu aktuálních dat v systému a stanovených cílů organizace měřených vhodnými KPI. Například doporučit, kterým zákazníkům věnovat nejvyšší pozornost, aby byly výnosy maximální viz G-D-A mapa růstu B2B prodeje.

Může tohle fungovat? Možná ano, možná ne. Může to být efektivnější přístup, než "slepé" hledání zvláštností v datech bez kontextu tj. bez znalosti vazby na smysluplné akce a cíle.

Zaujali jsme vás? Sledujte nás a ozvěte se nám.

 • Jste z businessu - který chce koncept Growth Maps a/nebo nástroj Growth Wizard použít pro zvýšení své konkurenceschopnosti??

 • Jste IT či jiný dodavatel - implementátor analytických či provozních systémů, či HR, procesní či jiný konzultant a chcete získat další zdroj výnosů?

 • Jste z university - ekonomické, technické apod. a chcete využívat koncept Growth Map a nástroj Growth WIzard ve své věděcké a školní praxi?

Skvělé! Tak...