Služby pro zavedení GAD cest

V čem a jak pomůžeme uživatelům i dodavatelům

Zaujal vás koncept GAD Map a násroj GAD Wizard?

Rádi byste něco z toho uplatnili ve vašem týmu?

Žádný problém. Rádi vám pomůžeme, ať jste uživatel či dodavatel.

Přínosy

Pro uživatele BI řešení:

 • Zvyšte hodnotu BI řešení.

 • Snižte riziko, že připravované BI řešení nepřinese očekávané efekty.

Pro dodavatele BI řešení:

 • Usnadněte prodej BI řešení tím, že v průběhu prodejního procesu bude BI dodavatel schopen daleko přesvědčivěji businessu demonstrovat přínosy řešení.

 • Úspěchem dodaného řešení si zvyšte šance na realizaci dalších rozšíření BI řešení u zákazníka.

Pro HR konzultanty, agile experty, dodavatele řešení pro sdílení firemních informací a znalostí apod. :

 • Dodejte své služby na míru BI týmům s větší efektivitou.

S čím vám pomůžeme

Uživatelům

Společně s vámi a vaším týmem:

 • postavíme Mapy růstu pro vaše aktuální data a businessové cíle a osvojit si postupy jejich tvorby,

 • upravíme IT prostředí pro mapy růstu tak, aby co nejvíce usnadnilo sdílení souvisejících zkušeností,

 • spolupřetvoříme kulturu ve firmě, kde vy i váš tým najdete optimální cestu k agile přístupu.

Dodavatelům

 • Dodáváte BI nástroje či služby? - Pomůžeme vám u zákazníka opravdu přesvědčivě pojmenovat, jak BI řešení podpoři jeho cíle. Tak, že tomu budete věřit nejen vy, ale i on

 • Rozvíjíte Agile přístup u svých zákazníků? - Možná je oblast BI tou, na které jdou přínosy Agile dosáhnout, prožít a ukázat nejrychleji a může to být ten "aha moment", kdy si lidé řeknou "hele na tom by fakt mohlo něco být".

 • Dodáváte řešení pro firemní komunikaci a spolupráci? - Pojďme využit jejich schopnosti pro oblast BI. Odlišíte se tak od konkurence a zároveň přinesete svým zákazníkům něco opravdu hodnotného - výrazné zhodnocení investic do často velmi nákladných BI řešení.

Jak vám pomůžeme

Uživatelům

Můžeme společně s vámi:

 • Tým stručně seznámit s konceptem - jako "inspirace" zvenčí naživo nebo formou videosemináře.

 • Zrealizovat krátký "aktivační" projekt, kde si:

  • úvodem koncept vysvětlíme a stručně probereme, v čem by koncet mohl poci konkrétní firmě a zvolíme nejzajímavější téma(ta), kterým má smysl se dále věnovat.

  • na 1. workshopu nad konkrétními cíli a daty firmy zkusíme nakreslit pilotní akční mapu a dát si úkoly, jaká data ebo business otázky či akce nám teď chybí a do mapy by se nám hodily.

  • po cca týdnu, kdy některé myšlenky uzrají a chybějící věci se podaří získat na 2. workshopu

   • doplníme akční mapu a naplánujeme pilotní akci nebo akce - pamatujme, bez akce nemají jakkoliv krásné a sofistikované pohledy na data žádnou hodnotu,

   • stejně důležitá je práce s týmem, kdy bude prostor ventilovat "co nás napadlo, co jsme si uvědomili, s čím jsme při plnění mapy bojovali, co nás napadlo, že bychom mohli dělat lépe" - zkrátka klasický SCRUM Retrospective ;-).

  • s potřebným odstupem můžeme probrat výsledky navržených akcí a provést opět retrospektivu a dát dohoromady dlohodobý plán k čemu a jak nový přístup ve firmě využijeme.

 • Postupně vnořit koncept do firemního "jak se co dělá".

 • atd.

Dodavatelům


 • Projdeme s vámi typické skupiny vašich zákazníků a řekneme si , u kterých by se jak koncept mohl uplatit.

 • Projdeme s vámi váš typický prodejní proces, identifikujeme místa, kde by šel koncept využít a jak.

 • Můžeme si přípravit konkrétní výstupy např. příklad map otázek pro konkrétní zákazníky.

 • Stejně tak se můžeme podívat na celou vaší pipeline a říci si kde a jak koncept uplatit.

 • Last but not least, poskytneme vašim obchodníkům a specialistům veškerou podporu, aby se koncept naučili rutinně používat v praxi.

Další kroky

 • Zaujalo vás toto téma?

 • Víte o někom, kdo by tento koncept mohl využít?

 • Napadá vás něco dalšího?

 • Chcete vědět, co napadne ostatní?

Stačí málo...